/Τεστ άγχους

Τεστ άγχους

 

Το τεστ αγχώδους διαταραχής GAD-7 είναι σχεδιασμένο και δοκιμασμένο για τη διερεύνηση αγχώδους διαταραχής, και κυρίως της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής (ΓΑΔ). Τα αποτελέσματα μπορεί επίσης να υποδεικνύουν την ύπαρξη διαταραχής πανικού, κοινωνικής φοβίας ή μετατραυματικής αγχώδους διαταραχής.

Σχετικά με το τεστ

Το τεστ αποτελείται από 7 ερωτήσεις για τις οποίες θα επιλέξετε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο, για το χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων εβδομάδων.

Αφού συμπληρώσετε το τεστ, θα σας παρουσιαστεί το συνολικό σας αποτέλεσμα, ο τρόπος με τον οποίο αυτό αξιολογείται και τι προτείνεται ως διερεύνηση και αντιμετώπιση συνήθως σε αντίστοιχες καταστάσεις.

Όλες οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι απόλυτα εμπιστευτικές και ανώνυμες. Τα αποτελέσματα του τεστ δεν θα αποθηκευτούν αυτομάτως τοπικά στον υπολογιστή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή.

Τέλος, το τεστ αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποκατάστατο μιας πλήρους ιατρικής εκτίμησης. Απλώς, μπορεί να δώσει μια ένδειξη για την παρούσα κλινική σας εικόνα και για το κατά πόσο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και ιατρική εκτίμηση.

Κατά τις ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ πόσο συχνά σας ενόχλησαν τα παρακάτω προβλήματα;