/Τεστ κατάθλιψης

Τεστ κατάθλιψης

Το τεστ κατάθλιψης PHQ-9 είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα τεστ αξιολόγησης συμπτωμάτων κατάθλιψης στους ενήλικες. Χρησιμοποιείται ευρέως σε Ευρώπη και Αμερική ως βοήθημα διάγνωσης της κατάθλιψης, αλλά και αξιολόγησης του βαθμού της, και αποτελεί ένα πολύτιμο κλινικό και ερευνητικό εργαλείο στην προσπάθεια για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας της νόσου, αλλά και στη θεραπευτική της προσέγγιση.

Σχετικά με το τεστ

Το τεστ αποτελείται από 9 ερωτήσεις για τις οποίες θα επιλέξετε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο, για το χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων εβδομάδων.

Αφού συμπληρώσετε το τεστ, θα σας παρουσιαστεί το συνολικό σας αποτέλεσμα, ο τρόπος με τον οποίο αυτό αξιολογείται και τι προτείνεται ως διερεύνηση και αντιμετώπιση συνήθως σε αντίστοιχες καταστάσεις.

Όλες οι απαντήσεις που θα δώσετε είναι απόλυτα εμπιστευτικές και ανώνυμες. Τα αποτελέσματα του τεστ δεν θα αποθηκευτούν αυτομάτως τοπικά στον υπολογιστή σας ή σε οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή.

Τέλος, το τεστ αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποκατάστατο μιας πλήρους ιατρικής εκτίμησης. Αποτελεί απλώς μια ένδειξη για την παρούσα κλινική σας εικόνα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον γιατρό σας στη μεταξύ σας θεραπευτική σχέση για την παρακολούθηση της πορείας της νόσου ή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας που ακολουθείται.

Κατά τις ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ πόσο συχνά ενοχληθήκατε από οποιοδήποτε από τα παρακάτω προβλήματα.