//ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ
therapeftiki-simmaxia

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ – ΣΥΜΜΑΧΙΑ

therapeftiki-simmaxia

Ως Θεραπευτική Σχέση όλοι αναγνωρίζουμε τη σχέση ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο, τον ιατρό και τον ασθενή του και έχουμε όλοι την εμπειρία μιας τέτοιας σχέσης από τις επισκέψεις μας, πολλές ή λίγες αν είμαστε τυχεροί, σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Πώς θα περιγράφαμε άραγε τη σχέση αυτή και ποια η σημασία της και η συνεισφορά της στην τελική μας εμπειρία; Παίζει κάποιο ρόλο στην έκβαση της όποιας θεραπείας μας ή απλά είναι μια τυπική σχέση, μια ανάγκη για να μεταδοθούν οι ιατρικές πληροφορίες και γνώσεις και να δοθούν τα κατάλληλα φάρμακα που τελικά θα μας θεραπεύσουν;

Ήδη η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει σε χειρουργούς να χειρουργούν από απόσταση χωρίς να χρειάζεται να γνωρίσουν ποτέ τον ασθενή τους. Ποια η σημασία λοιπόν της θεραπευτικής σχέσης;

Η αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενή και γιατρού στην περίπτωση της ψυχιατρικής και ιδιαίτερα στην ψυχοθεραπεία είναι πραγματικά μοναδική σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παρακλάδια της ιατρικής. Η θεραπευτική σχέση μεταξύ των δύο εμπλεκομένων είναι από πολλές οπτικές γωνίες από τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία μίας επιτυχημένης παρέμβασης και αυτό γιατί στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία η βασική παράμετρος είναι η εμπιστοσύνη, η ανθρώπινη επαφή, η ενσυναίσθηση. Πρέπει να ακούσουμε πραγματικά τον άλλο, να κατεβούμε από το βάθρο και την ασφάλεια του τίτλου μας ως γιατροί και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με την πιο ανθρώπινη πλευρά μας με τον απέναντί μας. Τότε συμβαίνει κάτι το μαγικό. Ο ασθενής και ο θεραπευτής έρχονται πραγματικά κοντά ως ισότιμοι ο καθένας με τις δικές του προσδοκίες και τα δικά του βιώματα που προσπαθούν όμως, ο καθένας για τους δικούς του λόγους και κίνητρα, να βρούνε το σημείο τομής: τους κοινούς κώδικες επικοινωνίας, τους κοινούς στόχους και τις κοινά αποδεκτές μεθόδους επίτευξης του στόχου.

Η επίτευξη μίας τέτοιας θεραπευτικής σχέσης και εν τέλει συμμαχίας δεν είναι απλά ο τρόπος για να μαζέψουμε πληροφορίες και να καταλήξουμε στη διάγνωση αλλά γίνεται η ίδια θεραπευτικό εργαλείο, φάρμακο και ως επανορθωτική εμπειρία μπορεί να βοηθήσει και τους δύο συμμετέχοντες στη σχέση να αποκομίσουν οφέλη και να αυτοβελτιωθούν.